Léarscáil an tSiosúir

Na Caomhaigh chun cinn de bheagán, na mionpháirtithe le tacaíocht mhór lasmuigh sa doircheántacht mar is dual dá gcóras lofa. Ó thaobh na léarscáile de, b’iad a bhain agus a bhuaigh is ag a raibh an lá. Béal Feirste ina chathair idirnáisiúnta ar nós Iarúsailéim, cé nach slán an tsamhail í sin, tá súil agat. Is é a léimfeadh amach sa phus ort, gan amhras, ná na himill. Is amhlaidh, áfach, go ndéantar leathcheal i leathchúpla na staire, an gheograif féin. Is fan na teorann le Sasana a bhuaigh na Caomhaigh go leor dá gcuid suíochán; agus ina dhiaidh sin ag snámh leo go sleamhain ar an gcósta thoir thuaidh. Sa stáitín sin ar gean linn é ní mór ná go bhféadfá críchdheighilt eile a dhéanamh. Ina choinne sin, b’iad fós ba mhó agus b’fhorleithne ar fud na críche. Is é is follasaí díobh ná na contaetha soir ó thuaidh sa tír seo. An Bhreatimeacht romhainn, buíochas le Dia, agus na cártaí go léir ag titim níos gaire don bhaile. Plaid Cymru sna háiteanna inar láidre an Bhreatnais ar an gcósta thiar, gan amhras. B’iad na vótaí ba mhó ba chás le daoine mar is iad siúd is mó a mheánn. An concas a dhein na Sasanaigh ón 13ú haois i leith tá á chreimeadh uidh ar n-uidh. Téann i bhfolach sna choinicéir agus éiríonn aníos nuair is lú a mbíonn coinne léi. Ba mheasa fós an scéal do dhaoine nach mian leo na Tóraithe a bheith i gceannas na Banríochta. Tá An Bhreatain Bheag soiléir go maith, leis. Níos minicí ná a chéile is ceart agus is cóir sin. Is fiú féachaint ar an ár, nó ar an gcúlú féin, áfach. Níorbh fhéidir nach gcaillfeadh an Páirtí Náisúnta Albanach go leor, óir ba chuma nó míorúilt í gaisce 2015. Más í an stair a thugann an gheograif ar an bhfód, níl an gheograif sásta a greim a scaoileadh chomh furasta sin. An Lucht Allais go láidir sna baill sin ina mbíodh mianaigh ghuail agus sloic dhubha agus sclábhaíocht dhorcha na n-oibrithe ag vótáil dóibh le dílseacht seanaigne go brách. B’í an ghoirme Chaomhach a bhí spréite ar fud Shasana, na bailte is na sráidbhailte is na contaetha is lucht fiaigh agus seilge agus Midsomer Murders go láidir ar son Mayhem agus Maybot. Ní ghabhann an stair as riamh. Tá an chuma air go bhfuil an stair agus an gheograif araon ag éileamh díoltais ar léarscáil na Banríochta Aontaithe, agus go bhfuil an socrú stairiúil á siosúracht isteach ó na himill. Níor dhán é sin a bheadh soilbhir suairc do na mionlaigh a d’fhágfaí ar ghruaibhín an bhealaigh bhig, mar cén móramh ar cás leo mionlaigh nuair a bhíonn polaitíocht i gceist? Is de shuimiúlacht gurb iad seo na háiteanna is Gallda go traidisiúnta in Albain, na háiteanna is líonmhaire a vótáil ar son na dTóraithe. Tógtar amach an deimheas agus gearrtar an áit a bheag nó a mhór ina dhá leath, thiar agus ó dheas ag titim chugainne, mar adéarfá, agus an fuílleach soir ó thuaidh mar atá. Is spéis liom féin léarscáil an fhearainn a léiríonn leathantas agus fairsinge tacaíochta seachas comhaireamh na gcloigne amháin. Is í Alba is mó is inspéise, áfach. Nach ait go bhfuil na bréaga fós á slogadh acu! Táthar fós ag caint faoi thoghchán na Banríochta saghas Aontaithe, ní nach ionadh. Is minic a luaitear an stair mar mhíniú ar a bhfuil ar siúl anois. An deirge Lucht Oibre sna cathracha móra ó thuaidh agus i Londain féin, ach gan a bheith ina spotaí scáinte breicneacha ar an léarscáil mhór ‘náisiúnta’.